Từ ngữ bị lạm dụng trong Dịch thuật tiếng Anh

Khi thực hiện các bản dịch, kỹ năng viết là một điểm khác biệt quan trọng. Yếu tố chính để phân biệt các bản dịch chất lượng tốt và kém là kỹ năng viết dịch thuật. Kỹ năng chính là đưa ra các lựa chọn từ chính xác truyền đạt được ý nghĩa dự định của tác giả. Tuy nhiên, nhiều người dịch có xu hướng sử dụng các từ phổ biến thay vì chọn các từ phản ánh đúng ý nghĩa của văn bản hơn.

Là một dịch giả, cách lựa chọn từ của bạn có thể phá vỡ chất lượng của bản dịch. Bạn có thể đang quá lạm dụng những từ không thể hiện rõ ràng ý định của tài liệu nguồn. Những từ được sử dụng quá mức này có thể khiến bạn dịch sai ý nghĩa cụ thể; thiếu dấu khi bạn cố gắng phản ánh ý của tác giả. Cũng có một số từ không thể dịch theo nguyên văn.

Bằng cách tránh xa những từ quá phổ biến, bạn có thể dịch đầy đủ hơn các ý định của tác giả. Mảng từ vựng rộng hơn cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn để dịch các văn bản khó. Hơn nữa, phạm vi từ rộng còn giúp bạn có uy tín hơn với tư cách là một dịch giả.

Dưới đây, Dịch thuật và giáo dục ADI cung cấp đến bạn danh sách các từ bị lạm dụng quá mức cùng với các từ thay thế sẽ mở rộng vốn từ vựng và cải thiện bản dịch của bạn.

Danh Sách 21 Từ Ngữ Bị Lạm Dụng Trong Dịch Thuật Tiếng Anh

 • Angry

Từ “angry” quá chung chung để truyền đạt hiệu quả ý nghĩa và ý định đằng sau. Từ văn bản nguồn của bạn, bạn có thể thay thế ‘angry’ bằng các từ như annoyed, bitter, cross, displeased, enraged, fuming, furious, heated, incensed, indignant, infuriated, irate, irritated, livid, offended, outraged, resentful, riled, hoặc là uptight.

Bạn nên đọc văn bản nguồn một cách cẩn thận để có thể đưa ra các lựa chọn tốt hơn và không lạm dùng từ chung mà thay bằng từ mang tính cụ thể rõ ràng và dễ gây hiệu ứng hơn.

 • Beautiful

Bạn có thể thay ‘beautiful’ thành từ khác dễ lôi cuốn người đọc hơn như alluring, appealing, bewitching, charming, dazzling, delightful, elegant, exquisite, gorgeous, graceful, lovely, magnificent, marvelous, pleasing, radiant, stunning, hoặc sublime.

 • Big

Bạn có rất nhiều lựa chọn cho từ ‘big’ khi dịch thuật. Chẳng hạn như các từ colossal, considerable, extensive, hefty, mammoth, massive, monster, sizable, substantial, và tremendous có thể giúp bạn tránh xa các từ quá chung và cải thiện bản dịch rất nhiều, thậm chí là gargantuan, cũng có thể có trong bản dịch của bạn!

 • Funny

Ngoài ‘funny’, bạn có thể lựa chọn các từ khác như a knee-slapper, amusing, clever, entertaining, good-humored, hilarious, laughable, ridiculous, silly, whimsical, hoặc witty.

Bạn nên chọn từ truyền tải tốt nhất ý định của tác giả trong văn bản nguồn. Khi đó, bản dịch của bạn sẽ phản ánh sự ủy mị mệt mỏi hoặc được coi là hài hước.

 • Good

Good deals, good people, good things, good lives, good movies, good songs, good books, và good food được tìm thấy trong rất nhiều bản dịch hiện nay.

Tuy nhiên, có một số từ có thể thay thế như decent, excellent, fantastic, first-rate, marvelous, outstanding, superb, superior, terrific, valuable, và worthwhile.

Khi bạn mở rộng vốn từ vựng, chính là lúc bạn đang đầu tư vào sự nghiệp của mình. Thay vì lạm dụng các từ quá phổ biến, những lựa chọn tuyệt vời hơn có thể làm rõ bản dịch của bạn.

 • Happy

Thay vì ‘happy’, bạn nên xem xét các lựa chọn thay thế như blissful, cheerful, chipper, content, contented, delighted, ecstatic, elated, flying high, glad, jolly, joyful, joyous, jubilant, lively, merry, overjoyed, peaceful, perky, playful, pleasant, thrilled, tickled pink, upbeat, hoặc walking on air để tăng chất lượng cho bản dịch.

Vì vậy, bạn nên thể hiện niềm hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau để phản ánh chính xác hơn ý nghĩa của tác giả.

 • Important

Bạn có thể thay thế ‘important’ bằng nhiều từ khác như critical, crucial, decisive, essential, exceptional, far-reaching, grave, imperative, large, marked, meaningful, necessary, paramount, relevant, significant, urgent, hoặc weighty. Những lựa chọn thay thế này chắc chắn có thể giúp bạn phân biệt được ý nghĩa khác nhau của ‘important’.

 • Interesting

Một trong những từ an toàn nhất (và nhàm chán nhất) trong tiếng Anh là từ ‘interesting’. Nhưng nó không thực sự cho chúng ta biết về cách cảm nhận một cái gì đó, hoặc ý nghĩa chính xác của tác giả.

Những từ như alluring, amusing, arresting, attractive, captivating, compelling, curious, delightful, enchanting, engaging, enthralling, entrancing, exotic, fascinating, gripping, impressive, intriguing, pleasing, provocative, refreshing, stimulating, striking, và thought-provoking có thể cho chúng ta biết nhiều hơn những gì một nhà văn tìm cách truyền đạt về một hành động, sự kiện, con người, bình luận, tư tưởng hoặc âm thanh.

 • Know

Khi một người hiểu điều gì đó, chúng ta có thể nói họ biết điều đó. Nhưng chúng ta cũng có thể thay thế bằng từ khác mà cùng ý nghĩa như cognizant of, comprehends, is conversant in, discerns, fathoms, gets the idea, grasps, is learned in, perceives, realizes, recognizes, hoặc is versed in something.

Lý do ‘know’ được sử dụng phổ biến hơn có lẽ bởi vì nhiều tác giả không được làm quen với các lựa chọn thay thế.

 • Like

Từ ‘like’ có thể sử dụng các từ đồng nghĩa như admire, adore, appreciate, approve of, care for, cherish, delight in, esteem, fancy, indulge in, keen on, partial to, prize, relish, take an interest in hoặc value. Có rất nhiều cách để thể hiện ‘like’ như thế nhưng chúng đều có những sắc thái đặc biệt. Vì vậy, khi bạn sử dụng ‘like’, thì có thể đó không phải là một sự kết hợp chính xác.

 • Little

Bản dịch của bạn không nên bỏ qua với từ ‘little’ trong khi có thể sử dụng diminutive, dinky, imperceptible, inappreciable, infinitesimal, insufficient, limited, meager, microscopic, mini, miniature, minute, petite, scant, short-lived, skimpy, slight, sparse, teeny-tiny, undersized. Hơn nữa, ‘little’ có thể tạo ra các bản dịch nhàm chán.

 • Many

Chúng ta có thể làm rõ ý nghĩa hơn bằng các từ myriad, countless, copious, diverse, numerous, plentiful, a plethora of, hoặc several, to umpteen. Bản dịch của bạn sẽ đọc tốt hơn và nhiều người sẽ thích chúng. 

 • More

Tiếng Anh có xu hướng sử dụng tính từ so sánh “more” thay vì dùng đuôi er. “More” được sử dụng nhiều hơn nhưng ý nghĩa lại được truyền đạt ít hơn thì từ này sẽ trở thành vô nghĩa. 

Một quy tắc cơ bản là chúng ta thêm er vào các tính từ với một âm tiết. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, chúng ta có thể sử dụng trạng từ so sánh như increasingly, frequently hoặc, well, comparatively. Khi sử dụng cách so sánh tương đối cụ thể, bạn có thể tăng độ chính xác cho bản dịch của mình.

 • New

Đối với từ ‘new’, các từ có thể thay thế được ví dụ như advanced, creative, fledgling, imaginative, inventive, modern, novel, one of a kind, original, hoặc updated. Hãy sử dụng các từ đặc biệt hơn để đạt được kết quả dịch tốt hơn.

 • Nice

Bạn không nên quá lạm dụng từ này. Chẳng hạn khi mô tả mọi người, các tác giả có thể ưa thích bạn dịch với các từ chính xác hơn như attractive, charming, cordial, delightful, gentle, gracious, kind, lovely, polite, hoặc thoughtful. Nếu bạn làm như vậy, bản dịch của bạn có thể hay và hữu ích, và có liên quan đến ý định của tác giả hơn.

 • Other

Có nhiều lựa chọn thay thế khác nhau có thể mô tả và đúng hơn với ý định của tác giả khi sử dụng từ ‘other’. Hãy thử sử dụng a variety of, additional, auxiliary, dissimilar, distinct, extra, fresh, further, spare, hoặc various để làm sắc nét bản dịch. Các dịch giả khác có thể không làm điều đó nhưng kỹ năng dịch thuật của bạn thì khác.

 • Pretty

Khi đề cập đến cái đẹp, pretty’ thường được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, từ này vẫn chưa đủ để thể hiện hết ý định của tác giả. Thay vào đó, các từ như a looker, appealing, charming, comely, cute, elegant, fair, fine, foxy, good-looking, graceful, handsome, hoặc lovely sẽ là những lựa chọn hoàn hảo hơn.

 • Sad

Nếu bạn quá lạm dụng ‘sad’, bạn có thể thay thế bằng bitter, blue, dejected, depressed, despairing, despondent, dismal, distressed, doleful, downcast, glum, grief-stricken, languishing, mournful, sorrowful, hoặc troubled. 

 • Said

Phóng viên tin tức, người dẫn chương trình, các chính trị gia thường xuyên được sử dụng từ said. Tuy nhiên, announced, broadcast, described, disclosed, divulged, expressed, made known, narrated, noted, proclaimed, recited, recounted, hoặc reported sẽ chính xác hơn trong bản dịch. Bằng cách lựa chọn từ ngữ, ý nghĩa của tác giả có thể được truyền đạt chính xác hơn.

 • Things

‘Things’ có thể được thay thế bằng accessories, affairs, assets, baggage, bags, belongings, clothes, concerns, effects, equipment, experiences,  gear, goods, junk, objects, property, tools, hoặc worries để chỉ rõ sự vật hơn.

 • Very

Sử dụng ‘very’ như một trạng từ quá thường xuyên là một thói quen cực kỳ xấu. Nếu ‘very’ không truyền đạt được ý nghĩa dự định của bản dịch, hãy thử các trạng từ như absolutely, acutely, awfully, certainly, considerably, dearly, decidedly, deeply, emphatically, exceedingly, excessively, extraordinarily, extremely, greatly, highly, incredibly, largely, noticeably, particularly, profoundly, remarkably, và surprisingly để bản dịch hay hơn.

Tóm lại, thay đổi từ của bạn thành những từ ít được sử dụng và thú vị hơn, bạn có thể thành công trong việc thể hiện ý định của tác giả với độ chính xác cao hơn. Điều đó có thể cung cấp cho bạn một lợi thế hơn các dịch giả tự do khác, và sự hài lòng cho chính bản thân.

Hơn nữa, bạn cũng có thể đầu tư vào từ điển đồng nghĩa hoặc sử dụng một trong nhiều từ điển miễn phí trực tuyến: Thesaurus.com, Macmillan, Merriam-Webster, Collins, Babylon và Thesaurus.net, có thể giúp mở rộng từ vựng của bạn.

TIN LIÊN QUAN Tiếng Anh dịch thuật

Thuật ngữ thiết bị y tế

Thuật ngữ thiết bị y tế

Y dược và dược phẩm là một nhu cầu rất thiết yếu cho việc nghiên cứu, hướng dẫn điều trị dành cho con người cũng như mua sắm trang thiết bị y tế.

Thuật ngữ báo cáo tài chính

Thuật ngữ báo cáo tài chính

“Báo cáo tài chính” (financial statement) là một thuật ngữ khá quen thuộc đối với người làm việc Kế toán, Tài chính và kiểm toán

Chủ đề A day at work

Chủ đề A day at work

Viết về A day at work thông thường sẽ liệt kê về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ngày làm việc. Bạn làm những gì, công việc nào bạn làm trước tiên...

Từ ngữ bị lạm dụng trong Dịch thuật tiếng Anh

Từ ngữ bị lạm dụng trong Dịch thuật tiếng Anh

Khi thực hiện các bản dịch, kỹ năng viết là một điểm khác biệt quan trọng. Yếu tố chính để phân biệt các bản dịch chất lượng tốt và kém là kỹ năng viết dịch thuật. Kỹ năng chính là đưa ra các lựa chọn từ chính xác truyền đạt được ý nghĩa dự định của tác giả. Tuy nhiên, nhiều người dịch có xu hướng sử dụng các từ phổ biến thay vì chọn các từ phản ánh đúng ý nghĩa của văn bản hơn.

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành bảo hiểm (Insurance)

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành bảo hiểm (Insurance)

Các thuật ngữ và cách hiểu từ vựng ngành bảo hiểm khá khác biệt. Sau đây, Dịch thuật và giáo dục ADI cung cấp đến bạn danh sách các thuật ngữ chuyên ngành bảo hiểm được sắp xếp theo bảng chữ cái.

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y

Tiếng Anh ngành y là 1 trong những tiếng Anh chuyên ngành khó học nhất, hơn nữa lại yêu cầu phải học và bổ sung kiến thức liên tục vì ngày càng có nhiều loại bệnh, loại thuốc, nên từ vựng tiếng Anh ngành y liên tục tăng lên.

TỪ VỰNG VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG

TỪ VỰNG VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG

Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành viễn thông là một trong những chuyên ngành được nhiều bạn nam quan tâm hiện nay. Vì thế, để giúp các bạn đọc hiểu tài liệu chuyên ngành một cách dễ dàng và hiệu quả nhất thì hôm nay Dịch thuật ADI xin giới thiệu đến bạn list từ vựng bổ ích, thông dụng nhất.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành logistics

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành logistics

Bạn có biết? Với thời buổi kinh tế hội nhập như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển mỗi nước không thể thu mình mà cần phải mở cửa giao lưu buôn bán với nhiều quốc gia trên thế giới. Trước sự biến đổi đó, ngành xuất nhập khẩu đã và đang nắm giữ được vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế.

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì? Báo động cách dùng "Thanh lý hợp đồng" là “Contract liquidation”

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì? Báo động cách dùng "Thanh lý hợp đồng" là “Contract liquidation”

Lâu nay, trong “từ điển’ bộ nhớ của rất nhiều bạn đọc dù chuyên ngữ hay không chuyên ngữ tiếng Anh cũng đều tự động hiểu và chuyển nghĩa của cụm từ “thanh lý hợp đồng” là “Contract liquidation”. Vậy cách hiểu và dùng từ đó liệu có đúng? Vì sao Dịch thuật và giáo dục ADI lại dùng cụm từ “Vui buồn dịch thuật” khi nhắc đến cụm từ “contract liquidation”?

Customer base là gì?

Customer base là gì?

Hãy cùng Dịch thuật và giáo dục ADI đi tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ này trong Kinh tế.

Thuật ngữ thường sử dụng trong Phiếu siêu âm thai

Thuật ngữ thường sử dụng trong Phiếu siêu âm thai

Hôm nay, Dịch thuật và giáo dục ADI sẽ gửi tới các bạn bảng thuật ngữ thường sử dụng trong Phiếu siêu âm thai, hy vọng giúp ích cho các bạn cách đọc kết quả siêu âm phụ khoa với những chỉ số & ý nghĩa quan trọng nhất

Một số lưu ý khi dịch thuật tài liệu y học về cơ xương khớp

Một số lưu ý khi dịch thuật tài liệu y học về cơ xương khớp

Mới đây, khi đọc một số bài viết dịch thuật điều trị chỉnh nhi từ khám xương khớp đến chẩn đoán, điều trị các bệnh về xương khớp, tôi đã thấy một số nhầm lẫn thường gặp trong dịch thuật y tế nói chung và dịch thuật về chủ đề này nói riêng.

Từ vựng tiếng Anh kỹ thuật cơ khí

Từ vựng tiếng Anh kỹ thuật cơ khí

Ngành kỹ thuật cơ khí là ngành có mối quan hệ chặt chẽ đến các bộ môn khoa học như: sinh học, vật lý, hóa học, năng lượng…, được xem là ngành kỹ thuật phổ biến, rất quan trọng trong các hoạt động của con người.

Commissioner General là gì? Hiểu đúng và dịch đúng

Commissioner General là gì? Hiểu đúng và dịch đúng

Chúng ta đều biết quân đội và cảnh sát các nước đều có các chức vụ và cấp bậc riêng. Việc dịch thuật công chứng hồ sơ ngoại giao, hợp pháp hóa lãnh sự với chức vụ và cấp bậc quân đội và cảnh sát đúng lâu nay thường khá khó với biên dịch viên, hi vọng các bạn sẽ đọc kỹ bài viết dưới đây để có được phương án dịch tốt nhất cho mình.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Lấy chữ Tín, Tâm là một trong những nền tảng quan trọng trong kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp , Đến với chúng tôi, bạn có thể tìm được mong muốn và phù hợp nhất với bản thân